DRAGINJA DRAGA LJOČIĆ
(Šabac, 22.03.1855 — Beograd, 05.11.1926)


PRVA SRPKINJA DOKTOR MEDICINE U SRBIJI I PRVI PREDSEDNIK DRUŠTVA
BEOGRADSKIH ŽENSKIH LEKARA KOJE JE OSNOVANO 1920. GODINE.


Srpski velikani nauke — Draginja Draga Ljočić


DRAGINJA DRAGA LJOČIĆ

Ljočić Milošević, Draga, lekar (Šabac, 22. III 1855 — Beograd, 5. XI 1926)

Nakon školovanja u Šapcu završila je Višu žensku školu 1871. u Beogradu,
zatim jednu godinu prirodnjačkog odseka na Velikoj školi i potom medicinu
u Cirihu 1879. Kao student, sa činom sanitetskog poručnika, učestvovala je
u srpsko-turskim ratovima (1876—1878). Po završetku studija vratila se u
Srbiju i radila kao privatni lekar u Beogradu. Bila je prva Srpkinja doktor
medicine u Srbiji. Pre stupanja u javnu službu nostrifikovala je diplomu
pred komisijom u Beogradu. Pored privatne prakse radila je i kao lekar u
Državnom monopolu. U srpsko-bugarskim ratovima (1885—1886) bila je jedini
lekar u Državnoj bolnici u Beogradu, učestvovala u balkanskim ratovima
(1912—1913) i Prvom svetskom ratu (1914—1918). Bila je redovni član SLD
od 1880. i bavila se javnim radom u oblasti pedijatrije. Prevela je sa
ruskog knjigu Marije Manasejine Gajenje male dece, osnovala u Beogradu
Materinsko udruženje i bila mu prvi predsednik, učestvovala u podizanju
bolnice "Dr Elsie Inglis" na Dedinju, u kojoj je jedna soba nosila njeno
ime. Povodom 70 godina života Društvo ženskih lekara priredilo joj je
svečanu akademiju. Kao beogradski đak pretplatila se na dve knjige poezije.
Odlikovana je više puta za hrabrost i doprinos razvitku srpskog civilnog i
vojnog saniteta.

riznicasrpska