Etno selo „Tronoški vajati”

Etno selo „Tronoški vajati” se nalaze u selu Korenita, na putu koji vodi do manastira Tronoše.

Etno selo „Tronoški vajati” porodice Lukić, koji je formiran u cilju očuvanja građevina narodnog
neimarstva i etnografskog sadržaja iz 19. i početka 20. veka, spojen sa turističkom ponudom i
kulturnim dešavanjima, uspeo je pokušaj mešanja tradicije i današnjih potreba.

Sadržaj etno sela je opremljen „dućanom”-prodavnicom , etno radionicom, „Đedovom pušnicom”,
pečenjarom, vodenicom potočarom, zavičajnim muzejom, sobama za smeštaj i prenoćište, etno
restoranom..

U okviru etno sela u toku godine se organizuju mnogobrojni kulturno-umetnički događaji kao
što su:

- likovna kolonija,
- koncerti,
- muzički festivali,
- dani folklora,
- dani frule,
- dani pripovedanja,
- pesničke večeri,
- radionice i dr.

Vikipedija