Drvengrad

Drvengrad (nem. Küstendorf — Kustendorf), poznat i kao Mećavnik, je etno-selo u Srbiji kod
Mokre Gore u Zlatiborskom okrugu. Drvengrad je smešten na razmeđi Zlatibora i Tare.

Osnovano je i izgrađeno na brdu Mećavnik po zamisli filmskog reditelja Emira Kusturice za
potrebe snimanja filma „Život je čudo“. Mećavnik nadvisuje selo Mokra Gora i visinski je na
istom nivou sa železničkom stanicom Jatare kroz koju prolazi pruga uskog koloseka „Šarganska
osmica“.

Drvengrad je etno-selo u gradskom obličju i strukturi. U obliku je pravougaonika čija duža
(glavna) osa na jednom kraju ima ulaznu kapiju, odakle polazi glavna ulica i prostire se do
drugog gde se nalazi mala drvena pravoslavna crkva sa drvenim zvonikom. Crkva je građena po
ugledu na ruske crkve brvnare (videti sliku u galeriji) i posvećena je Svetom Savi. U
centralnom delu sela je trg popločan drvenom kockom i sečenim drvenim pragovima i opkoljen
brvnarama. Brvnare su autentične i prenete, neke iz tih krajeva, a neke iz Republike Srpske,
u vidu skeleta i postavljene na kamene temelje. U svakoj od njih nalaze se sadržaji
karakteristični za grad:

Hotel Mećavnik
Galerija slika Macola
Biblioteka
Bioskop Andergraund (smešten pod zemljom)
Poslastičarnica Anica, sa domaćim kolačima i prirodnim sokovima
Nacionalni restoran Lotika
Prodavnica narodne radinosti toga kraja
Ulice u selu su dobile imena po poznatim ličnostima kulture i nauke.

Stručni žiri briselske Fondacije za arhitekturu Filip Rotije je ovo Kusturičino graditeljstvo
proglasio najboljim arhitektonskim ostvarenjem u protekle tri godine u Evropi.

Emir Kusturica objašnjava Drvengrad rečima:

„Izmislio sam grad koji izgleda kao da se u njemu uvek živelo. A nije nikad.”

Vikipedija