Otklonjene prepreke za pocetak digitalnog emitovanja TV signala javnih servisa


Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) je pozitivno odgovorila na podnesene zahtjeve javnih radio-televizijskih servisa

Radio-televizije Bosne i Hercegovine (BHRT) i Radio-televizije Federacije BiH (FTV), za izdavanje dozvola za korištenje opreme nabavljene u prvoj fazi digitalizacijejavnih RTV servisa u BiH.

Dozvole su izdate za sve uređaje koji su već instalirani i prošli fazu tehničkog prijema.

Ovim su otklonjene sve prepreke za početak digitalnog emitovanja TV signala tri javna servisa na širem području Sarajeva i Mostara. Dozvole počinju da važe od 1.marta 2016. godine.

RAK očekuje da će u najskorije vrijeme dobiti zahtjeve za dozvole i za ostalu opremu koja je trenutno u fazi instaliranja na području grada Banja Luke.

„Također, napominjemo da su u skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH, u toku intenzivne pripreme na izmjeni dosadašnje Odluke o načinu korištenja multipleksa A kojim će se omogućiti, pored emitovanja TV programa Javnih servisa i istovremeno emitovanje komercijalnih TV stanica“, saopćeno je iz RAK-a.

radiosarajevo