Kako da predjete na digitalnu tv


Kako da se pripremim?

Dovoljno je da nabavite set top box – STB, uređaj koji ima ulogu da obradi digitalni signal koji je primljen preko antene i prilagodi ga prikazivanju na TV prijemniku.

Priprema domaćinstava:

1. Vaš televizor

Uzmite u obzir svaki TV koji prima signal preko antene. Dovoljno je kupiti konvertor signala (STB) i priključiti ga na odgovarajući ulaz postojećeg TV prijemnika. Prijemna antena spaja se sa STB. STB, obeležen odgovarajućom etiketom, sigurno će moći da primi emitovani digitalni signal u našoj zemlji.

2. Vaša TV antena

Za prijem signala potrebno je da spoljašnju (krovnu), običnu prijemnu antenu, usmerite ka najbližem predajniku. U mestima koja su bliže predajniku, prijem je moguće ostvariti i sobnom antenom.

3. Novi televizor

Ukoliko želite da kupite novi televizor, obratite pažnju da on podržava DVB-T2 (standard za emitovanje digitalnog TV signala) i MPEG-4 standard (standard za kompresiju videa). Ukoliko televizor ima odgovarajuću oznaku možete biti sigurni da ćete moći da gledate digitalni TV program. U tom slučaju nema razloga da kupujete i STB.