Proces digitalizacije u Srbiji ide po planu

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije održan je sastanak Radne grupe za realizaciju završnih aktivnosti projekta „Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala", na kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, Regulatornog tijela za elektronske medije, RATEL-a, Radio-televizije Srbije, Radio-televizije Vojvodine i JP „Emisiona tehnika i veze".

Radna grupa je analizirala aktivnosti koje se realizuju procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje i zaključila da je u prethodnih nekoliko mjeseci postignut značajan progres. Konstatovano je da će građevinski radovi na emisionim lokacijama na vrijeme biti završeni, kao da JP ETV sprovodi nabavku opreme finansiranu iz kredita EBRD u skladu sa planiranom dinamikom. Nakon što je Vlada Republike Srbije donijela uredbu kojim je propisan način pomoći građanima u procesu digitalizacije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će pripremiti javni poziv za prijavu građana koji imaju pravo na besplatni STB uređaj.

Radna grupa je razmotrila plan informisanja javnosti o procesu digitalizacije kroz medijsku kampanju i prihvatila kreativni koncept spotova koje će izraditi Radio-televizija Srbije, a koji će biti emitovani na svim nacionalnim, regionalnim i lokalnim emiterima.

Na sastanku je predstavljen i model formiranja cjenovnika JP ETV za digitalno emitovanje, a koji bi trebalo da omogući predvidivost u poslovanju svih emitera i da omogući lokalnim i regionalnim televizijama da što lakše prebrode proces digitalizacije.


media-sat.net