Kako da predjete na digitalnu tv


Kako da se pripremim?

Dovoljno je da nabavite set top box – STB, uređaj koji ima ulogu da obradi digitalni signal koji je primljen preko antene i prilagodi ga prikazivanju na TV prijemniku.

Priprema domaćinstava:

1. Vaš televizor

Uzmite u obzir svaki TV koji prima signal preko antene. Dovoljno je kupiti konvertor signala (STB) i priključiti ga na odgovarajući ulaz postojećeg TV prijemnika. Prijemna antena spaja se sa STB. STB, obeležen odgovarajućom etiketom, sigurno će moći da primi emitovani digitalni signal u našoj zemlji.

2. Vaša TV antena

Za prijem signala potrebno je da spoljašnju (krovnu), običnu prijemnu antenu, usmerite ka najbližem predajniku. U mestima koja su bliže predajniku, prijem je moguće ostvariti i sobnom antenom.

3. Novi televizor

Ukoliko želite da kupite novi televizor, obratite pažnju da on podržava DVB-T2 (standard za emitovanje digitalnog TV signala) i MPEG-4 standard (standard za kompresiju videa). Ukoliko televizor ima odgovarajuću oznaku možete biti sigurni da ćete moći da gledate digitalni TV program. U tom slučaju nema razloga da kupujete i STB.

Ako ste već kupili televizor koji je “HD ready” ili “Full HD”, imajte na umu da te dve oznake ne znače da televizor može da primi emitovani digitalni TV signal!

4. Da li će prelazak uticati na moj radio?

Ne! Digitalizacija neće uticati na vaš radio-prijemnik.

5. Kako da povežem TV prijemnik sa digitalnim prijemnikom i DVD uređajem pomoću HDMI kabla?

Uputstvo za povezivanje DVB-T2 prijemnika sa TV prijemnikom bi trebalo da dobijete zajedno sa kupljenim digitalnim prijemnikom.

Ideja je da vam ova jednostavna animacija pomogne prilikom povezivanja opreme, kako biste mogli nesmetano da nastavite prijem televizijskog signala i posle prelaska na digitalno emitovanje.

U ovom vodiču za povezivanje je prikazano povezivanje TV prijemnika, digitalnog prijemnika (Set Top Box-a) i DVD uređaja preko HDMI kabla. Vodič se odnosi na povezivanje TV prijemnika novije generacije koji nemaju integrisan DVB-T2 tjuner.


6. Kako da povežem TV prijemnik i digitalni prijemnik (CINCH)?

Uputstvo za povezivanje DVB-T2 prijemnika sa TV prijemnikom bi trebalo da dobijete zajedno sa kupljenim digitalnim prijemnikom.

Ideja je da vam ova jednostavna animacija pomogne prilikom povezivanja opreme, kako biste mogli nesmetano da nastavite prijem televizijskog signala i posle prelaska na digitalno emitovanje.

U ovom vodiču za povezivanje je prikazano povezivanje TV prijemnika, digitalnog prijemnika (Set Top Box-a) preko CINCH kabla koristeći RF modulator. Vodič se odnosi na povezivanje TV prijemnika starije generacije koji nemaju integrisan DVB-T2 tjuner i HDMI i SCART portove.


7. Kako da povežem TV prijemnik, digitalni prijemnik i DVD uređaj (SCART)?

Uputstvo za povezivanje DVB-T2 prijemnika sa TV prijemnikom bi trebalo da dobijete zajedno sa kupljenim digitalnim prijemnikom.

Ideja je da vam ova jednostavna animacija pomogne prilikom povezivanja opreme, kako biste mogli nesmetano da nastavite prijem televizijskog signala i posle prelaska na digitalno emitovanje.

U ovom vodiču za povezivanje je prikazano povezivanje TV prijemnika, digitalnog prijemnika (Set Top Box-a) i DVD uređaja preko SCART kabla. Vodič se odnosi na povezivanje TV prijemnika starije generacije koji nemaju integrisan DVB-T2 tjuner i HDMI portove.

Izvor;Ministarstvo trgovine, turizma
i telekomunikacija