Analogni i digitalni signal se uporedo emituju


Analogni i digitalni signal se uporedo emituju od 2012. godine. Isključivanje analognog i prelazak na digitalno emitovanje TV programa sprovodiće se po regionima, a proces prelaska biće okončan najkasnije do sredine 2015. godine.

Od septembra 2014. godine preko 90% stanovništa ima mogućnost da primi digitalni signal. Vaše domaćinstvo može da pređe na praćenje digitalne televizije, ukoliko nabavi najnoviji model televizora koji podržava standarde DVB-T2 ili poseban adapter, tzv. set top boks, koji omogućava praćenje TV programa na svim ostalim modelima televizora.

Kada bude isključen analogni signal, građani Srbije će moći da prate samo digitalnu televiziju.

Teritorija Republike Srbije je podeljena na 13 zona raspodele, a u svakoj od zona raspodele digitalni signal se emituje na različitim frekvencijama. Prelazak na digitalno emitovanje, vrši fazno po zonama, tako da će analognog signal biti ugašen po sledećem rasporedu:

1. Avala 28.02.2015.
2. Besna Kobila 31.03.2015.
3. Rudnik-Crni Vrh 28.02.2015.
4. Čot – Venac 28.02.2015.
5. Cer – Maljen 30.04.2015.
6. Deli Jovan 30.04.2015.
7. Jastrebac 30.04.2015.
8. Kikinda 28.02.2015.
9. Kopaonik 30.04.2015.
10. Subotica – Sombor 28.02.2015.
11. Tornik – Ovčar 30.04.2015.
12. Tupižnica 31.03.2015.
13. Vršac 28.02.2015.