Sa Avalskog tornja je 14. novembra 2013. godine puštena u rad Proširena mreža digitalnih predajnika, gap filera i veza, zahvaljujući kojoj više od 75 odsto stanovništva Srbije ima mogućnost da prima digitalni TV signalIstorijski događaj: Ministar Rasim Ljajić, ambasador Majkl Devenport i v.d. direktor JP ETV Dejan Šmigić u emisionoj sali avalskog tornja, tokom obraćanja javnosti, nakon puštanja u rad digitalne mreže


Veliki događaj u istoriji digitalne televizije u Srbiji i Emisione tehnike ozvaničili su Rasim Ljajić, ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije EU u Srbiji, Dejan Šmigić, v. d. direktora JP Emisiona tehnika i veze, i zamenik direktora Predrag Petronijević, puštanjem u rad sa Avale (14.30 časova) digitalnog predajnika DVB-T2 najveće snage u novoizgrađenom sistemu (5 KW, na 28. kanalu). Svečanosti su prisustvovali predstavnici Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Ministarstva kulture i informisanja, RRA, RATELA, novinari televizija, radija i štampe, kao i menadžment sa inženjerima i tehničarima JP Emisiona tehnika i veze.
Proširenu inicijalnu mrežu zemaljskih predajnika čini, u ovom trenutku, 35 emisionih stanica širom Srbije, sa najmodernijim uređajima: predajnicima, gap filerima, antenskim sistemima, radiorelejnim vezama dobijenim iz pretpristupnih fondova EU i kontribucije Vlade Republike Srbije. Istorijski događaj je pokazao našoj javnosti da je Ministarstvo telekomunikacija, kao što su prethodnih nedelja izjavljivali ministar Ljajić i državni sekretar Stefan Lazarević, otklonilo „sve prepreke“ zbog kojih proces digitalizacije nije završen 2012. godine. Novo ministarstvo je obezbedilo sredstva za nastavak digitalizacije i pokrenulo proces, a novo rukvodstvo JP ETV, na čelu sa Dejanom Šmigićem (v.d. direktor) i Predragom Petronijevićem (zamenik direktora) je stvorilo atmosferu u kojoj su inženjeri i tehničari JP ETV, od aprila 2013. godine, sačinili više od 6.500 stranica plansko-projektne dokumentacije. Potom su stručne ekipe iz odseka predajnika, repetitora i veza pripremile i instalirale, u rekordnom roku, digitalne sisteme na 35 emisionih stanica širom Srbije. Veliki doprinos izgradnji Proširene digitalne mreže dao je i RATEL, čiji stručnjaci su, sa inženjerima JP ETV, radili na iznalaženju slobodnih kanala za emitovanje i našli najoptimalnija rešenja.
Proširena inicijalna mreža je, prema mišljenju stručnjaka iz JP ETV i šire stručne javnosti najracionalniji korak ka konačnom prelasku sa analognog na digitalno emitovanje TV signala u Srbiji putem zemaljskih predajnika. Njenim puštanjem u rad postaje izvesno da će Republika Srbije ispuniti svoju međunarodno preuzetu obavezu i do 17. juna 2015. preći na digitalno emitovanje televizije.


Emisione stanice sa kojih počinje emitovanje digitalnog TV signala su:

1. Avala, kanal 28
2. Beograd – Stojčino Brdo, kanal 28
3. Crveni čot, kanal 30
4. Tupižnica, kanal 31
5. Crni vrh – Pirot, kanal 31
6. Beograd – Kanarevo Brdo, kanal 32
7. Maljen – Valjevo, kanal 32
8. Goč, kanal 33
9. Jastrebac, kanal 33
10. Niš – Gorica, kanal 33
11. Nova Varoš – Cvetnjak, kanal 34
12. Crni vrh – Jagodina, kanal 38
13. Prijepolje – Koševine, kanal 42
14. Kopaonik – Gobelja, kanal 46
15. Gučevo, kanal 52
16. Beograd – Krnjača, kanal 54
17. Bajina Bašta – Tara Osluša, kanal 56
18. Ovčar, kanal 56
19. Arilje – Klik, kanal 56
20. Ivanjica – Božac, kanal 56
21. Besna kobila, kanal 59
22. Tornik, kanal 59
23. Crveno selo – Subotica, kanal 47
24. Vršački breg, kanal 54
25. Gradac – Raška, kanal 47
26. Šutenovačko brdo – Novi Pazar, kanal 64
27. Priboj – Bić, kanal 66
28. Valjevo – Pećina 42
29. Užice – Zabučje, kanal 57
Ekipa iz Regionalnih centara JP ETV u sastavu Predrag Korolija i Jovan Zlatanović, pustila je 29. novembra 2013. godine u rad digitalni repetitor na emisionoj stanici Božac. Time je i Ivanjica sa okolnim naseljima stavljena na mapu mesta u Srbiji koja imaju mogućnost da primaju digitalni signal preko zemaljskih predajnika.
Trebalo je za to izvršiti montažu prijemnog antenskog sistema, podešavanje parametara digitalnog repetitora, demodulisanje emisionog signala, proveru i setovanje svih parametara bitnih za stabilan i optimalan rad uređaja.
Ceo posao trajao je tri dana (27, 28, 29, novembra). Radilo se na zaleđenom stubu, dnevno po pet sati, u snežnoj mećavi, na temperaturi od 10 stepeni ispod nule. Veliki problem bio je sam dolazak na emisionu stanicu sa teškom opremom i uređajima, jer je planina Božac, visoka oko 1250 m, bila pod snegom od 40 cm, pa se vozilima, a potom i peške, bilo teško probiti do mesta repetitora.

Nekoliko nedelj ranije, na antenskim stubovima emisionih stanica Rudnik i Sveti Ilija (Vranje) montirani su antenski sistemi zahvaljujući kojima su digitalni TV signal dobila naselja u okolini Rudnika, Vranje, Preševska dolina i Kosovsko pomoravlje. Montažu su obavili Milan Kojčić, Radoslav Raković, Dragoslav Mihailović, Duško Dragošan, Nikola Stojković, Filip Božović i Novica Stanković.