Tihomir Vujicic - Biografija

Tihomir Vujičić (mađ. Vujicsics Tihamér; Pomaz, 23. februar 1929 — Damask, 19. avgust 1975) je bio kompozitor i etnomuzikolog u Budimpešti.
Tihomir Vujičić je bio istaknuti kompozitor u Budimpešti koji je napisao brojna muzička dela. Bio je veoma popularan u mađarskom umetničkom svetu 60-ih i 70-ih godina u Budimpešti.

Tihomir Vujičić potiče iz svešteničke porodice. Otac Dušan Vujičić (1903 - 1990) rođen je u Sečuju u mađarskom delu Baranje, i bio je vikarni prota Eparhije budimske i paroh peštanske srpske crkve Velikomučenika Svetog Georgija. Majka Nevenka Budimlić rođena je u Santovu. Brat Stojan D. Vujičić (1933 - 2002) je bio poznati srpski književnik.

Godine 1948. upisao se na Višu školu muzičke umetnosti Franc List (mađ. Liszt Ferenc) u Budimpešti, međutim, 1949. zbog političkih prilika i svoga porekla Tihomir Vujičić je odstranjen sa Muzičke akademije. Nastavio je studije u klasi Zoltana Kodalja. Vujičića je najviše privlačio moderni tonalitet i savremeni tokovi svetske muzike, ali je isto tako proučavao i narodnu muziku. Na njegovo stvaralaštvo najviše su uticali Bela Bartok, Igor Stravinski, Alban Berg i Arnold Šenberg.

Izvesno vreme Vujičić je radio pri Državnom narodnom ansamblu, a potom je bio kompozitor Jegsinhaza (mađ. Jégszínház) u mađarskoj prestonici. Virtuozno je svirao na bezbroj istrumenata i često je koristio muzičku parodiju. Naučnim radom sakupljao je muzičku tradiciju Srba, Bunjevaca, Šokaca, Bošnjaka i Hrvata u Mađarskoj. Bio je vrsni poznavalac balkanske muzike koja je znatno uticala na njegovo bogato stvaralaštvo. Međutim, nije se zaustavljao samo na ovom gegrafskom prostoru, proučavao je i melos Mediterana i Bliskog istoka.

Tihomir Vujičić je autor petnaestak kompozicija koje prožima moderni stil i folklor. Pored ovih dela napisao je i muziku za petnaest mađarskih igranih filmova. U njegovoj zaostavštini ostala je nezavršena opera „Argirus“.

Tihomir Vujičić je bio vrhunski srpski intelektualac u Mađarskoj. Bio je široko obrazovan i govorio je nekoliko jezika. Kompozitor Tihomir Vujičić umro je tragično. Srušio se avionom iznad Damaska dan na Preobraženje 1975. godine


Zbirke

Naše pesme (Budimpešta, 1957) - antologija notnih zapisa i stihova 100 narodnih pesama i 20 kola Srba, Bunjevaca, Šokaca, Bošnjaka i Hrvata u Mađarskoj.
Muzička tradicija Južnih Slovena u Mađarskoj (Budimpešta, 1978)

Kompozicije

Koncert (film, 1962)
Kapetan Tenkeša (film, 1963)
Vojnik Princ (film)
Borš (film)
Makar Čudra (balet, 1955)
Pastir sa čarobnom frulom (balet, 1958)
Kata Kadar (balet, 1958)
Krvava svadba (balet, 1960)
Devojka oživljena igrom (muzički film, 1964)


Izvor; Wikipedija slobodna enciklopedija