Petar Stojanovic - Biografija

Petar Stojanović (25. avgust/6. septembar 1877—11. septembar 1957) bio je srpski violinista i kompozitor opera, opereta, baleta i orkestralne muzike.

Rođen je u Budimpešti, gde se i školovao. Violinu je učio kod Jenea Hubaja (Jenő Hubay). Studije violine je nastavio na Bečkom konzervatorijumu kod Jakoba Grina (Jakob Grün), a kompoziciju je učio kod Roberta Fuhsa (Robert Fuchs) i Riharda Hojbergera (Richard Heuberger). Godine 1925. prešao je u Beograd, gde je postao profesor violine i direktor Muzičke škole "Stanković". U Beogradu je ostao do kraja života.Opere i operete

„Tigar“ (Der Tiger / A Tigris), komična opera u jednom činu (1905, Budimpešta)
„Devojka na mansardi“ (Liebchen am Dach), na libreto Viktora Leona (Viktor Léon) (1917)
„Vojvoda od Rajhštata“ (Die Herzog von Reichstadt) na libreto Viktora Leona i Hajnca Rajherta (Heinz Reichert) (1921, Beč)

Druga dela

Violinski koncert No. 1 (1904)
Violinski koncert No. 2 (1916, Prag)
„Smrt junaka“, simfonijska poema (1918)
„Sava“, simfonijska poema (1935)
„Mirjana“, balet (1942)
„Devet čiraka“, balet (1944)


Izvor: Wikipedia