Vlastimir Pericic - Biografija


Vlastimir Peričić (7.12. 1927. u Vršcu - 1.3. 2000. u Beogradu) srpski kompozitor i jedan od najvažnijih teoretičara u srpskoj muzici, istaknuti muzikolog i autor izuzetno vrednih univerzitetskih udžbenika i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.


Biografija

Vlastimir Peričić je rođen u Vršcu 7. decembar 1927. godine od oca Juraja i majke Jelice, rođene Nikolajević.

Osnovnu školu učio je u Zemunu 1934—1938, gimnaziju u Zemunu 1938—1941. i u Beogradu 1941—1946. U Srednju muzičku školu pri Muzičkoj akadamiji u Beogradu upisao se 1941, na Muzičku akademiju 1945; diplomirao na Odseku za kompoziciju Muzičke akademije u Beogradu (u klasi prof. Stanojla Rajičića) 1951. godine.

U periodu 1945—1947. radio kao pripravnik, u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, 1948—1951. kao honorarni nastavnik solfeđa i osnovne teorije muzike u Muzičkoj školi Josif Marinković u Beogradu, 1951—1955. kao profesor teorijskih predmeta u Srednjoj muzičkoj školi pri Muzičkoj akademiji (danas Muzička škola Josip Slavenski


Školsku godinu 1955—1956. proveo na usavršavanju na Akademiji za muziku i dramsku umetnost Akademie für Musik und darstellende Kunst y Beču (u klasi kompozicije prof. Alfreda Ula (Alfred Uhl). Tokom leta 1956. prisustvovao kursevima za savremenu muziku u Darmštat u (CP Nemačka).

Godine 1955. izabran je na Muzičkoj akademiji (sadašnji Fakultet muzičke umetnosti) u Beogradu za asistenta na Odseku za kompoziciju, 1961. za docenta na Odseku za muzičku teoriju, 1965. za vanrednog profesora, 1988. za redovnog profesora. Predavao je 1967—1971. i na Odeljenju nastave I stepena u Nišu. Predavao je različite teorijske predmete (harmoniju, harmansku analizu, kontrapunkt, muzičke oblike, analizu muzičkog dela, tonski slog, poznavanje instrumenata itd), a od 1971. prvenstveno predaje istoriju jugoslovenske muzike na Odseku za muzikologiju.

Izveo je kao mentor na diplomski ispit 51 kandidata iz teorijskih predmeta i 27 iz istorije jugoslovenske muzike, kao i 6 magistranata.

Penzionisan je kao redovni profesor Fakulteta Muzičke umetnosti u Beogradu 1993. godine.

Preminuo je u Beogradu 1. marta 2000. godine.

Za 80-godišnjicu kompozitorovog rođenja, 7. decembra 2007. godine, u Muzičko-informativnom centru SOKOJ-а u Beogradu, otvoren je deo legata Vlastimira Peričića.
Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu otvorila je drugi deo Legata Vlastimira Peričića.