Vladimir Djordjevic (kompozitor) - Biografija

Datum rođenja 1. decembar 1869.

Mesto rođenja Brestovac kod Bora (Kneževina Srbija)

Datum smrti 22. april 1938.

Mesto smrti Beograd (Kraljevina Jugoslavija)

Vladimir Djordjevic je bio folklorist i kompozitor.

Posle završene učiteljske škole, studirao muziku na konzervatorijima u Beču i Pragu. Bio je nastavnik muzike i horovođa po unutrašnjosti Srbije, za vreme Prvog svetskog rata u Francuskoj, a posle rata u Muzičkoj školi „Stanković“ u Beogradu.

U toku službovanja u unutrašnjosti beležio je narodne melodije i sakupljao instrumente. Objavio je veliki broj radova iz oblasti srpskog i makedonskog muzičkog folklora i dve knjige svojih zapisa narodnih melodija: Srpske narodne melodije (Južna Srbija), 1928. i Srpske narodne melodije (Predratna Srboja), 1931.

Komponovao je horsku muziku, pesme za glas i klavir, violinska i klavirska dela.

Prikupljao je građu iz istorije srpske muzike, koja je najvećim delom objavljena postrhumno, s naslovon Prilozi bibliografskom rečniku srpskih muzičara (Muzikološki institut SAN 1950.)

Bibliografija


Pitanja za prikupljanje muzičkih običaja u Srba (sa B. Joksimovićem), prilog Karadžiću, 1899.
Turski elementi u našoj muzici Nova Evropa 1923. 15
Skopske gajdaržije i njihovi nuzički instrumenti, Glasnik Skopskog naučnog društva, 1926. 2
Ogled bibliografije srpske narodne muzike, Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, 1931. 6
Ogled srpske muzičke bibliografije do 1914. godine 1969.

Literatura


M. Milojević: Vladimir R. Đorđević i njegov odnos prema narodnom muzičkom blagu SKG 1938.
K. Lazić: Bibliografska delatnost Vladimira R. Đorđevića, Bibliotekar, 1966.

Izvor;Wikipedia