Isaija Srbin - Biografija

Isaija Srbin (druga polovina XV veka) bio je srpski kompozitor koji je komponovao vizantijske napeve. Radio je u manastiru Matejče nedaleko od Kumanova (Makedonija) i poznat je po akolutiji koju je delom sastavio u drugoj polovini XV veka. U nju je uključio sopstveni i napev psalma drugih kompozitora.

Pored toga, bio je i dobar pisac melodija na dvojezične tekstove (slovenske i grčke) i čisto grčkih himni. „Polijelej Servikos“ po drugom glasu koji mu se pripisuje, u rukopisima se pojavljuje dva puta, jednom sa crkveno-slovenskim tekstom srpske redakcije, a drugi put sa grčkim tekstom. Takođe je napisao melodiju za Trisagion (Trisvetu pesmu) na grčkom u kojoj se ispoljavaju nove karakteristike forme i stila.

Po njegovim melodijama može se zaključiti da je bio vrlo inventivan i sposoban da uvede nove, drugačije elemente, pritom se držeći osnovnih principa vizantijskog komponovanja.


Izvor;Wikipedia