Petar Krancevic - Biografija

Petar Krančević je bio jedan od značajnih muzičkih poslenika među Srbima u 19. veku. Krančević se posebno istrakao u oblasti horskog muzičkog stvaralaštva.


Petar Krančević je rođen 9. februara 1869. godine u uglednoj trgovačkoj porodici u Pančevu. Od mladosti se pripremao i školovao da nasledi i vodi trgovački posao uz oca. Posle završena dva razreda realne gimnazije u Pančevu 1884. godine je otišao u Grac da studira na trgovačkoj akademiji.

Za muziku ga je zainteresovao stric Dragomir Krančević, jedan od prvih srpskih virtuoza na violini i koncertni majstor u budimpeštanskoj operi. Ljubav prema muzici je vremenom sve više rasla, tako da je Petar za vreme studiranja počeo da uzima i privatne časove pevanja. Muzički je svakako bio nadaren o čemu svedoči i poziv da peva u operi u Frajburgu u Nemačkoj. Mladi Krančević je odbio ovu ponudu i vratio se u Pančevo gde mu je otac otvorio galanterijsku radnju.

Muzika mu je vremenom postala sve značajnija, pa se sve manje se zanimao za trgovačke poslove, te je ubrzo napustio posao trgovca i u potpunosti se posvetio muzici. Godine 1904. dolazi u Sremsku Mitrovicu, gde su nastale njegove najbolje kompozicije na području horske muzike. Bio je izabran za horovođu Srpskog crkvenog pevačkog društva, jednog od najstarijih u Sremu, osnovanog 1865. godine. Pod rukovodstvom Petra Krančevića pevačko društvo je osvojilo nekoliko značajnih nagrada koje su imale ogroman značaj za dalju muzičku afirmaciju samog dirigenta, horista, pa i za muzičku kulturu čitavog Srema.

Pored toga što je bio horovođa, dirigent i kompozitor, Krančević se bavio i pedagoškim radom. Neko vreme, đacima Mitrovačke Gimnazije je predavao teoriju pevanja i horsko pevanje, dok je decu imućnijih mitrovčana podučavao sviranju klavira.

U toku svoje petnaestogodišnje aktivnosti u Mitrovici napisao je svoje najpoznatije kompozicije, od kojih je većina nestala u vihoru rata. Umro je 26. februara 1919. godine. Iza sebe je ostavio značajnu zaostavštinu.

Muzička škola u Sremskoj Mitrovici nosi ime „Petar Krančević“.

Iz Wikipedije