Petar Krstic - Biografija


Petar Krstić (1877—1957)
Petar Krstić, veoma plodan kompozitor, dirigent i muzički pedagog, rođen je 18. februara 1877. godine u Beogradu. Studije kompozicije završio je na konzervatorijumu u Beču (R. Fuchs), gde je apsolvirao i muzikološki odsek filozofskog fakulteta. Nakon povratka u Beograd, bio je dirigent Narodnog pozorišta od 1903. do 1912. godine i nastavio tradiciju negovanja scenske muzike. Posle Davorina Jenka, dao je najveći broj kompozicija za scenu. Nakon smrti Stevana Mokranjca preuzeo je 1914. godine dužnost dirigenta i nastavnika Srpske muzičke škole koju je vršio do 1921. godine. Iste dužnosti obavljao je neko vreme i u Muziškoj školi "Stanković". Uporedo je radio i kao nastavnik muzike u gimnaziji (1903-1928). Bio je šef odseka za umetnost i književnost u Ministarstvu prosvete od 1929. do 1938. godine i šef muzičkog odseka u beogradskoj radio-stanici; godine 1922. i glavni urednik "Muzičkog glasnika" a sarađivao je i u dnevnom listu "Pravda" kao kritičar. Takođe, nastupao je i kao orkestarski dirigent i horovođa više beogradskih pevačkih društava.

Patar Krstić je komponovanjem zahvatio mnoge oblasti. Inspiraciju je nalazio u srpskoj narodnoj muzici. Iako se oslanjao na nemačke romantične uzore, ostao je veran narodskom stilu. S toga se u ponekim delima, instrumentalnim kompozicijama i solo pesmama, gde je narodne melodije obrađivao na tradicionalni nacin, ipak oseća se uticaj nordijske nacionalne škole stila L. I. Jensena i drugih.

"Najorginalnija ostvarenja Petra Krstića jesu pojedini horovi, pisani sa znalačkim tretiranjem glasa, dobrom deklamacijom teksta i zanimljivim harmonskim i ritmičkim efektima."


DELA:

ORKESTARSKA:
Uvertire: Patetična uvertira, 1903; Na Liparu, 1905; Koštana, 1907; Dorćolska posla, 1908; Kosovska tragedija, 1912 i Kneginja Maja, 1923; Svita za gudački ork., 1901; Scherzo, 1902; Srpske igre br. I, 2 i 3, 1904; Žalosni marš, 1912; Marš VII puka za duvački ork.

KLAVIRSKA:
Pesma bez reči; 2 fuge u a-molu i u e-molu; varijacije na temu Osu se nebo zvezdama; Sa srpskog sela; Tuga; Preludium.

DRAMSKA:
Opere: Zulumćar, 1927. i Ženidba Janković Stojana, 1948, Scenska muzika za dvadeset pozorišnih komada među kojima Novela od Stanca (M. Drzić), 1903; Koštana (B. Stanković), 1907; Dorćolska posla (I. Stanojević), 1908; Snežana i sedam patuljaka (S. Mijalković), 1912; Kneginja Maja (St. Bešević), 1923 i Smrt majke Jugovića (I. Vojnović)

VOKALNA:
Spomen Steriji za mešoviti hor i orkestar; Početak bune na dahije za mešoviti hor i orkestar; Vojvoda Babunski za mešoviti hor i orkestar. Oko 40 a cappella horova, među kojima Klipa, klapa; Leto u srcu; Devojka i vetar; Grakni gavrane i Od vrbe svirala. Četrnaest pesama za glas i klavir.

CRKVENA:
Liturgija za mešoviti hor; Sjedalen sv. Savi i Radujsja arhijerejev za muški hor.

— Oko 400 obrada srpskih narodnih pesama za glas i kom. orkestar.

Iz Muzičke enciklopedije