Dimitrije Golemovic - Biografija


Dimitrije Golemović (1886—1945)
Dimitrije Golemović, kompozitor, rođen je 1886. godine u Nišu. Studirao je Srednju muzičku školu u Beogradu, a muzičku pedagogiju na Konzervatorijumu u Sondershausenu u Nemačkpoj. Bio je profesor muzike u u više mesta u Srbiji, u Šapcu, Zaječaru, Nišu i Beogradu. Kao profesor violine predavao je na Muzičkoj školi "Stanković" u Beogradu, gde je i ostvario penziju.

Bio je učesnik Prvog svetskog rata i sa srpskom vojskom je prešao Albaniju.

Pisao je kompozicije popularnog karaktera, koristeći se pretežno narodnim melosom. Bavio se i horskim dirigovanjem.

Umro je 4. oktobra 1945. godine u Beogradu.


DELA

Orkestarska:

"Četiri seljačke igre";
"Preludium";
"Bal pod tepelukom";
"Niški karneval";
"Jovan Beograđanin";
"Jovankino kolo";
"Oliver marš";
"Kroz dubrave i gradske ulice";
"Elegija";
"U predgrađu".


Horska:

"Poslednji Cicvarić i Andolija";
solo pesma "Andolija";
"Amidž";
"Ptice i breg";
"20. oktobar".


riznicasrpska.net