Olga Kovacevic - Biografija
Kovačević, Olga, guslarka (Elemir kod Zrenjanina, 1852 — Jazak kod Iriga, 1893)


Bila je ćerka elemirskog paroha Stevana. U poznijim godinama udala se za jazačkog paroha Svetozara Lalu Pantelića. Nemajući dece, usvojili su dečaka ali su i muž i ona ubrzo umrli.

Odrasla u kući gde se negovala narodna pesma, uz brata koji joj je omilio gusle, pevala je i guslala na omladinskim priredbama i besedama. O besedi u Novom Sadu 1866. pisano je u srpskoj štampi. Birala je pesme gde se ističu majka, ljuba, seja, Srpkinja, ali joj je uzor bila Kosovka devojka. Guslanjem je pomogla omladinski pokret i uticala da se prevaziđu zastarela shvatanja o odnosu žena i muškaraca. Pisala je o jednakosti između polova, o svome guslanju, omladini, Svetozaru Miletiću. Njene beleške redigovao je i objavio u kikindskom Narodnom listu Mata Kosovac. Sinovac Milivoj Kovačević, mitrovački krojač i kabaničar, o svome trošku štampao je 1912. knjigu o njoj i besplatno je ustupio čitaocima.

LITERATURA: Žena, 1912, br. 11, 685—686; Olga Kovačević, srpska guslarka, Sremska Mitrovica 1912.

M. Bujas
Odabrane biografije (tom V) | Matica Srpska
preuzeto sa sajta; riznicasrpska