DJ Krmak - Biografija

DJ Krmak (pravo ime: Goran Žižak) rođen je u Banjoj Luci. Pjevač je, kako on sam naziva, techno-dance-folk muzike.


DJ Krmak, Goran Žižak je rođen u Banja Luci. Muzikom se počinje baviti od svoje 12. godine svirajući po obližnjim motelima, zabavama. 1986. godine odlazi na služenje vojnog roka, nakon čega se ponovno vraća muzici. Početkom rata odlazi u austrijski Tirol, kasnije se seli u Beč.Popularan je širom cijele bivše Jugoslavije, ponajviše po svom specifičnom performansu i živim scenskim nastupima. Njegove pjesme se tiču uglavnom aktuelnih životnih tema, te se pojavljuju kao parodija cijele ovdašnje muzičke scene. Te njegove pjesme neki smatraju zabavnim, smiješnim i kreativnim, dok drugi smatraju da su glupe i sirove.


Jedini pevac na estradi koji je diplomirao na 3 fakulteta a ipak se bavi sou biznisom.