Uputstvo za održavanje slatkovodnog akvarijuma

Osnova za uspešno održavanje akvarijuma je korektno urađen filterski sistem, adekvatan veličini akvarijuma i količini ribica u akvarijumu.

U svakom slučaju potrebno je obratiti pažnju da se ne ubacuje velika količina hrane u akvarijum. Količinu hrane morate sami utvrditi empirijski, poštujući jedno prosto pravilo: kada ubacite hranu u akvarijum, hrana treba da se zadrži najviše 2 do 3 minuta. Ukoliko ribice ne pojedu hranu u tom roku, izvadite višak hrane mrežicom a sutra im dajte manje.

Ribice hranite jednom dnevno, eventualno dva puta dnevno ali ubacite manju količinu hrane (obično se jedan veliki obrok podeli u dva manja). Da bi ribice brzo pojele hranu i da sva hrana bude dobro iskorišćena, treba kupiti hranu određene vrste i granulacije u zavisnosti od vrsta i veličina ribica koje imate.

Sada postoje hrane za skoro zvaku grupaciju i veličinu ribica. Naš savet je da kupujete isključivo originalno zapakovane hrane, poznatih proizvođaca, sa vakuumski zatvorenim kutijama jer je to garant kvaliteta. Nikako nemojte uzimati prepakovane hrane u sumnjivim, loše odštampanim pakovanjima, jer tu nikako ne možete proveriti kvalitet.

UPAMTITE: ZDRAVLJE, LEPOTA I DUGOVEČNOST RIBICA, UGLAVNOM ZAVISI OD KVALITETA HRANE I DOBROG FILTRIRANJA.

Ukoliko poslušate savete u prethodnim redovima, održavanje akvarijuma će biti lagana aktivnost za koju ćete potrositi minimalno novca i jos manje vremena, 15-30 minuta mesečno.


Izvor:text aquaria.co.rs