Srbija pod kontrolom Sorosa i CIA - izbor iz stampe


Sve dosadašnje vlade Srbije, od 2000. godine do danas, na različite načine su pod kontrolom SAD, Nemačke i njihovih obaveštajnih zajednica, pre svega CIA i BND i posredno britanske službe MI6. Đinđićeva vlada bila je kontrolisana od strane CIA i BND, a onda je Koštuničina vlada bila kritikovana i osporavana od MI6 i CIA, da bi vlada SPS-DS bila pod okriljem direktne kontrole CIA, MI6, a sada je Vučićeva vlada pod kontrolom BND, MI6 i CIA. Uspostavljanje vlasti DOS-a direktno je vođeno od strane CIA, pre svega „Otpor“, koji će kasnije prerasti u NVO „Kanvas“ Srđe Popovića, kao i „Fond za humanitarno pravo“ Nataše Kandić. Nataša Kandić je ličnost od većeg poverenja za SAD i Zapad od same vlade Srbije, kada je reč o skupljanju informacija o ratnim zločinima i krizi na Balkanu, ali političkim procenama. Srđa Popović je deklarisani rezident CIA i američke vlade koji očigledno uživa poverenje i u prethodnim vlastima, ali i sadašnjim u Srbiji. Na taj način se profesionalni menadžer američkih „revolucija“ i prevrata visoko ceni u političkom životu Srbije, iako se u nizu država, pre svega Rusije, tretira kao organizator političkog nasilja i rušenja režima.

Tokom devedesetih CIA deluje u Srbiji preko Soroš fonda, a onda Soroš postaje deo političkog uticaja, a i danas ima uticaj u sferi spoljne politike, medija, nauke i obrazovanja, ali i bezbednosti. Interes CIA i MI6 bio je da od 2001. godine ojača svoje mreže preko širenja NVO, koje dobijaju milionske donacije, kao i iz budžeta, za svoj rad. Američko-britanska mreža danas u Srbiji deluje punim kapacitetom na putu Srbije ka EU. Politički gledano, sve vlade Srbije u svom sastavu imale su „rezidente“ i „krtice“ stranih interesa i tajnih službi, počev od ministara iz DS, G17, DSS, SPS do SNS. Pakt „sa vukovima“ sa Volstrita i MMF-a, kao i moćnih banaka prave ministri i savetnici koji su bili u vladama Mirka Cvetkovića, Ivice Dačića i Aleksandra Vučića. Ni jedna vlada od 2001. godine nije imala nacionalni kapacitet, već status poslušnika i izvršioca ekonomskih, političkih i diplomatskih radova.

Moć MMF i CIA u strukturama vlasti

CIA ima direktni uticaj na tokove donošenja bitnih državnih odluka preko uvezenih ministara i savetnika. Zapadne političke strukture kontrolišu snage poretka, pre svega policiju i vojsku, kao BIA i VBA, u sklopu razmene strateških informacija u borbi protiv terorizma. Bezbednosne strukture Srbije uvezane su u NATO sistem na prostoru Balkana. Posebno što NATO i CIA deluju na strukture bezbednosti preko „Atlantskog saveta“ i niza drugih NVO. Ključne mreže sa zapadnim bezbedonosnim sistemima napravljene su u vreme vlasti Borisa Tadića (2004-2012) i vlade koju je kontrolisao (2008-2012).

Diplomatija Srbije je pod kontrolom Soroša i Fonda za političku izuzetnost i savetnika bliskih „Ist Vest Bridžu“ u Srbiji i tzv. „srpskoj trilateralnoj komisiji“, koju kontrolišu diplomatski i bezbednosni centri u SAD i Velikoj Britaniji i masonske lože. Koliko su mreže uticaja MMF, Svetske banke, odnosno SAD i njenih interesa, inkorporirani u Srbiju, pokazuje da su ministri u raznim vladama od 2001. godine deo šire mreže. Među ministrima od 2001. godine koji su vezani za MMF i Svetsku banku kao nemačke ekonomske interese i EBRD su: dr Miroljub Labus, dr Gordana Matković, Božidar Đelić, dr Kori Udovički, dr Dušan Vujović i Radovan Jelašić. Svi guverneri NBJ i NBS sprovode neoliberalnu politiku koja se usaglašava sa MMF i Svetskom bankom i vezana je za uticaj SAD.

Fulbrajtovci kao meka moć uticaja SAD

Pored toga, potporu širenju američkih naučnih interesa daje decenijama u Srbiji i Fulbrajtov program koji se stara o širenju američkog modela nauke, obrazovanja i „demokratskih“ vrednosti. Reforma obrazovanja počev od Bolonjskog procesa do naučne mreže vode kadrovi Fulbrajtovg programa. Poznata imena – počasni članovi Fulbrajtovog programa su: prof. dr Marija Bogdanović, bivši rektor Beogradskog Univerziteta (2000-2004), prof. dr. Miroljub Labus, prof. dr Ivan Vujačić, prof. dr Vladeta Janković, prof. dr Vida Ognjenović, prof. dr Vukašin Pavlović, prof. dr Dragan Domazet. Većina od njih su deo političke elite nakon oktobra 2000. godine. Dubina Fulbrajtovaca seže u ključne oblasti društva kao što su obrazovanje, nauka i zdravstvo. Fulbrajtovci sve više šire politiku legalizacije GMO tehnologije i poljoprivede, kao i uticaja na farmaceutsku industriju. Oni su osvojili diplomatiju, univerzitet, SANU, tako da kontrolišu društvo.

Kupljena evro-atlantistička oligarhija

Političke oligarhije u Srbiji, bilo da su iz SPS-a, SNS-a ili DS-a i partija koje su nastale iz Đinđićeve koalicije, uvezane su sa mentorima na Zapadu i njihovim geopolitičkim interesima u Srbiji. Nedavna istraživanja „Politike“ o tome ko finansira NVO i političku sferu jasno ukazuju da su mreže uticaja od 2000. godine u slamanju Miloševićeve vlasti prešle u kontrolu države i vlade sve do vođenja i usmeravanja segmenata spoljne i unutrašnje, a pre svega ekonomske politike. Srbija je kontrolisana država i od MMF i briselske administracije, ali moć i uticaj na vladu Srbije dolazi iz Vašingtona, Brisela i Berlina, ali kroz „meku moć“ odnosno ubeđivanje, finansijsku podršku, pozitivne ocene MMF-a i afirmisanje „civilnog društva“ i medija.

Pojedini obaveštajni lobiji, pre svega CIA, imaju uticaj na pojedine medije i TV stanice sa nacionalnom frekvencijom. Koliko god politički i državni vrh govori da vodi samostalnu politiku i da ne prihvata pritisak, sve je to za unutrašnju upotrebu. Sve ključne mere „reformi“ i dinamike otvaranja poglavlja EU vode ka centrima međunarodne moći, koja traži od Srbije poslušnost zapadnoj politici uz određene ustupke. Tako se stvara utisak o stabilnoj politici u Srbiji, a u realnosti reč je o kontrolisanoj demokratiji. Srbija bez pozitivnog mišljenja Vašingtona i Berlina bi se našla u težoj poziciji nego Grčka i bila bi pod velikim pritiskom zbog Kosova i statusa Republike Srpke u BIH. Zadatak Srbije je da utiče na Republiku Srpsku i Milorada Dodika da bude racionalan i da ne talasa protivno interesima SAD i Nemačke na Balkanu.

Dok tako radi, i vlada premijera Vučića imaće podršku iz Vašingtona i Berlina uz izvesne pritiske po principu „vruće-hladno“. SAD su na Balkanu ubacile Tursku da „začini“ balkansku čorbu. Rusija je bitno „potisnuta“ sa Balkana, politički, energetski i vojno-strateški i takva strategija je namenjena i Srbiji u narednim godinama. Politika Srbije, njene vlade, sve dosadašnje, a verovatno i buduće, biće što tešnja veza sa SAD i Nemačkom i ispunjenje svih zahteva koji se od Srbije traže sve do poglavlja 35, ali i budućeg statusa Srbije u NATO do 2025. godine, pre mogućeg statusa u EU, ukoliko EU u sadašnjoj formi bude funkcionisala. Srbija se svakim danom „udaljava“ od Rusije iako državna oligarhija javno govori da je Rusija strateški partner, „tajno“ i diplomatski se udaljuje od Rusije i postepeno, ali sigurno se utapa u politiku SAD na Balkanu, i moći i uticaju Nemačke na ovim prostorima.

Politički gledano, najveći deo vladajuće oligarhije je u mrežama Zapada, kao što je i veći deo opozicije, tako da je prirodni tok uticaja Zapada i SAD u Srbiji već duboko inkorporiran po svim pitanjima. Ako sagledamo ko su „spoljni“ savetnici premijera Vučića i drugih u vladi Srbije, jasno je da je Srbija definisana kao deo američko-nemačkih i britanskih interesa.

Tomislav Kresović

Vidovdan